TỔNG HỢP CLIPS HƯỚNG DẪN DỰNG PHIM

SƯU TẦM + UPDATE LIÊN TỤC

DAVINCI RESOLVE

Khái quát Davinci - Cường LPND

Biên tập Audio - Cường LPND

Pro Tips - George Kamenov 

Contrast & Pivot - Avery Peck

Chỉnh màu Davinci - BlackMagic

DRONE-CEPTION FX - MrAlexTech

Speed Ramp - Jamie Fenn

<Bản Studio> 3D Camera Tracker - Lazy Artist

Grade: KODAK 2383 - Justin Vo

Grade: F-LOG - Justin Vo

PREMIERE PRO + AFTER EFFECTS

Premiere Pro - Tính Nguyễn

Premiere cấp tốc - Thanh Tú

BIÊN TẬP "CÔNG NGHIỆP" NHƯ PRO - QUẠHD

AE Camera 3D Tracker - QuạHD