IMAGE QUALITY

ĐỊNH DẠNG & CHẤT LƯỢNG HÌNH ẢNH

LẤY NÉT AF/MF

CÁC KIỂU LẤY NÉT

SHOOTING MODES

CÁC CHẾ ĐỘ CHỤP

MÀN HÌNH - ÂM THANH

CÁC TUỲ CHỈNH VỀ HIỂN THỊ

PHÍM TẮT

CUSTOM VỊ TRÍ CÁC NÚT BẤM

ISO

KẾT NỐI APP ĐIỆN THOẠI

FUJIFILM CAMERA REMOTE

UPDATE FIRMWARE

TRACKING CHỦ THỂ